Ahoj Przygodo-spotkanie z żeglarstwem

Tworząc Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22 A działający w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (01.12.2014r.), uruchomiono Klubik Żeglarski jako jedną z form aktywności uczestników placówki. Pomoc w organizacji pracowni zaoferował kpt Tomasz Patyra, który prowadzi jako wolontariusz zajęcia z uczestnikami, chętnymi rodzicami i pracownikami. wyposażenie pracowni to efekt współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim i Lubelskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach działalności Klubiku Żeglarskiego i promocji Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej, podczas Lubelskich Dni Autyzmu organizowane są Pikniki Żeglarskie nad Zalewem Zemborzyckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radość uczestników z pływania na wypożyczonych od LOZŻ łódkach, stała się przyczyną do rozmyślań nad zakupem jachtu przystosowanego do osób z niepełnosprawnością. W 2016 roku zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja wystąpiło do Ministerstwa Administracji i cyfryzacji o możliwość zbiórki ulicznej z przeznaczeniem na zakup, remont i przystosowanie łódki dla osób z niepełnosprawnością. Wolontariusze Stowarzyszenia, Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Wsparcia „Benjamin”, Ich Rodziny, Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie oraz Przyjaciele inicjatywy zbierali przez dwa lata ( i robią to w dalszym ciągu ) kwoty pieniężne na szczytny cel, jakim jest zminimalizowanie barier uprawiania żeglarstwa. Organizowali pikniki i aukcje, brali udział w uroczystościach rodzinnych, środowiskowych i okolicznościowych na terenie miasta, województwa i kraju. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy również od właścicieli firmy Wiliams, a także od ks. prof. Mariana Stasiaka – prezesa Fundacji Dom Dziecka „Benjamin” , który swój wkład pieniężny przeznaczył na zakup szalupy i transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W marcu 2018 roku przystąpiliśmy do przetargu na zakup jachtu organizowanego przez Polski Związek Żeglarski. Od kwietnia jesteśmy właścicielami łódki, która przyjechała do nas z Kamienia Pomorskiego. Wraz z naszymi Przyjaciółmi : żeglomistrzem Stanisławem Kozakiem i kpt Tomaszem Patyrą remontujemy i przystosowujemy jacht do wodowania nad Zalewem Zemborzyckim. W dni powszednie oraz w soboty spotykają się: Uczestnicy i Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Ich Rodziny, Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja”, osoby z zaprzyjaźnionych organizacji np. z Koła Rolniczego ze wsi Moszna, pracując na miarę swoich możliwości i ograniczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

????
????
????
????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Ahoj przygodo” – cykl zajęć teoretycznych i praktycznych o tematyce żeglarskiej, w ramach którego organizowane są lekcje poglądowe i prace bosmańskie dla niepełnosprawnych mieszkańców Lublina oraz odbył się III Piknik Żeglarski nad Zalewem Zemborzyckim. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Lublin – miasto na prawach powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

????
????
????
????
????
????
????
????
????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sierpnia jacht „Integracja” został zwodowany nad Zalewem Zemborzyckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrzest Jachtu „Integracja” odbył się 12.09.2018r. o Godz.10.00 nad Zalewem Zemborzyckim w miejscu Uczniowskiego Klubu Sportowego Żegluj. Matką chrzestną została Pani Anna Walczak Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Jacht poświęcili : ks. prof. Marian Stasiak oraz ks. proboszcz Eugeniusz Zarębiński z Parafii pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie. Uroczystość uświęcił występ szantymena Marka Szurawskiego.

Wydarzenie to odbiło się echem również na łamach lokalnych mediów i instytucji:

  • TVP 3 Lublin – https://lublin.tvp.pl/38963231/12-wrzesnia-2018-g-1230
  • PFRON – https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/chrzest-jachtu-integracja/
  • Kurier Lubelski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpłaty na działalność żeglarską prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Integracja”

Nr konta: 91 1020 3147 0000 8102 0059 6080

z dopiskiem – Szalupa